Så här såg den ursprungliga planen ut 1999 för att bevara och utveckla Surströmmingskulturen