Förvaltning av Personellt Kapital

"Personalen i en verksamhet är det viktigaste kapitalet"  Det sägs ofta och ibland tror vi på det också!
Problemet är kunskap om hur detta kapital förvaltas!


Ruben Madsen beskriver olika förvaltningsmodeller och hur dessa implementeras i befintlig organisation och i kollektivet.

Modellerna beskriver förvaltning av allt kapital, utom det likvida, samt kapital vars kvalité och nivå mäts och värderas med siffror.

Han föreläser och arbetar i ett lugnt stegtagande tempo.
Materialet belyses utifrån olika utgångslägen och exempel, hämtade ur åhörarnas vardagsliv och situation.
Teorier grundade på gedigna erfarenheter gestaltas genom dramatisering och
får därmed en konstruktiv och underhållande form.
Den underhållande formen är genomgående utan att förta både alvar och djup.

Ruben Madsen har under många år föreläst och genomfört flertal konstruktiva processer
med ökat personellt kapital som resultat;
• I Sverige och Danmark
• För Industri- och It- företag som; Utansjö Bruk, SCA, Akzo Nobel, Ericsson, Hewlett Packard, IBM, Telia, m.fl.
• För statliga-, läns- och kommunala- förvaltningar inom administration, utbildning, vård och omsorg.

Mål, upplägg, tid, plats, arrangemang, redovisning, uppföljning: Enligt avtal.
Arvode;  Föreläsning: 16.000:-      Uppdrag: 8.000:- / dag      Möte: 5.000:-
+ resa, traktamente, övernattning vid behov samt moms.

Webbredaktör
 E-post: ulvon(at)d4dr.se  Telefon 070 5924492    Besöks- och postadress: Centrum  893 99  Ulvöhamn