Uppdrag

Nån måste göra jobbet. Och veta hur!


Ruben Madsen jobber enligt sina egna grundläggande
insikter om uppdrags genomförande!

De är:
• Uppdragets lösning får inte vara större påfrestning
   för kollektivet än uppdragets orsak!
• Uppdragets utveckling måste från första stund
   förankras i kollektivet att äga metodik och resultat!
• Uppdragets kostnader måste vara avsevärt lägre
   än den vinst som uppdraget genererar!

Ruben Madsen håller alltid det han lovar!
Han sprider glädje och skapar arbetslust!
Han sprider entusiasm och skapar engagemang!
Han jobbar okonventionellt!

Han håller alltid budget och tidsplan!
Han levererar alltid positivt resultat!


Mål, upplägg, tid, plats, arrangemang, redovisning, uppföljning:
Beslutas enligt avtal!

Arvode:  8.000:- / dag      Möte: 5.000:-
+ resa, traktamente, övernattning vid behov samt moms.


Webbredaktör
 E-post: ulvon(at)d4dr.se  Telefon 070 5924492    Besöks- och postadress: Centrum  893 99  Ulvöhamn